ES Parama

Informuojame, kad uždaroji akcinė bendrovė „METALO MEISTRAI“ įgyvendino projektą UAB „Metalo meistrai“ naujų eksporto rinkų paieška ir pardavimų didinimas" (projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-544). Projektui skirtų tinkamų finansuoti išlaidų suma iki 461.311 Lt. iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.
 

Kompanija METALO MEISTRAI, įgyvendinama projektą atliko trijų tikslinių rinkų tyrimus: Suomijos, Švedijos, Norvegijos, parengė kompanijos eksporto strategiją bei sudalyvavo keliose specializuotose parodose.
 

Kompanijos pristatymas parodose leido įmonės darbuotojams užmegzti kontaktus su kompanijomis, kurių kai kurios jau tapo, o kai kurios galbūt dar taps partnerėmis eksporto šalyse. Dalyvaujant parodose buvo ne tik užmegzti reikšmingi kontaktai, tačiau sykiu buvo renkama informacija apie tikslinės šlies rinkos specifiką bei tikslinių rinkų ir nišų perspektyvas, ypatumus ir tendencijas. Pažintis su tikslinių rinkų dalyviais leido įgyti papildomai žinių bei formuoti požiūrį, leidžiantį efektyviau vystyti eksportą bei pasiekti pardavimų augimo.
 

Atlikti užsienio šalių rinkų tyrimai leido identifikuoti svarbiausius tikslinių rinkų aplinką, aspektus, tendencijas bei dalyvius. Šios žinios pravertė ir vis dar praverčia priimant tiek strateginius, tiek taktinius sprendimus tikslinėse rinkose.
 

Siekiant tinkamai ir nuosekliai parengti eksporto planą, buvo parengta eksporto strategija. Strategijoje numatyti svarbiausi tikslai bei priemonės tikslų siekimui ir veiklų įgyvendinimo planas. Strategijoje apibrėžti galimi taktiniai sprendimai bei sudarytas investicijų planas, kuris turėtų palengvinti kompanijos konkurenciją tikslinėse rinkose.


METALO MEISTRAI parengė rinkodaros priemonių komplektą, kuriuo tikslinių rinkų dalyviams pristatė gaminius bei sprendimus. Išdalintos rinkodaros priemonės (brošiūros) padidino kompanijos prekės ženklo žinomumą bei atpažinimą tikslinėse eksporto rinkose bei leido pasiekti platesnį suinteresuotųjų šalių ratą.
  

Kompanijos METALO MEISTRAI eksportas, dėl įgyvendinto projekto (2010-2012 m.) reikšmingai augo. Yra tikimasi, kad parengta strategija ir užmegzti kontaktai leis eksporto procentinę apimtį pardavimų struktūroje bei pačius pardavimus didinti ir toliau.

Kaip mus rasti?

Metalo meistrai UAB ,  Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Tel.: 8 45 585 087,  Faksas: 8 45 585 087,  El.paštas: