Kokybė

Metalo konstrukcijų pagaminimo kokybė, ypatingai statybos pramonei, yra labai svarbi dėl saugumo. Įmonės požiūris į kokybės užtikrinimą neapsiriboja tik techninių reikalavimų išpildymu, bet nuolatiniu procesų ir technologijų tobulinimu siekiama nepriekaištingo produkto ar paslaugos.

Įmonės vadybos sistema sukurta taip, kad atitiktų kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015, aplinkosaugos vadybos standarto ISO 14001:2004, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos užtikrinimo standarto OHSAS 18001:2007, plieno konstrukcijų gamybos standarto EN 1090-2:2008, suvirinimo kokybės užtikrinimo standarto ISO 3834-2:2007, virintinų įdėtinių detalių gelžbetoniams gaminiams kokybės užtikrinimo standarto EN ISO 17660-1:2006 reikalavimus.