Vandens valymo įrenginiai / Biržai
Biržų miesto nuotėkų valymo įrenginiai pastatyti sklype, esančiame už 3 km į rytus nuo esamų valymo įrengimų.Projektinis valomų nuotėkų debitas: paros maksimalus - 3300 m3/d; paros vidutinis -2800 m3/d. Sudaryta galimybė išplėsti pajėgumus antruoju etapu. Pastatytuose įrenginiuose nuotėkos valomos šiais technologiniais procesais: pirminis mechaninis valymas; organinių medžiagų šalinimas;, nitrifikavimas ir denitrifikavimas; fosforo šalinimas; dumblo apdorojimas; dumblo tankinimas; dumblo sausinimas. Įrengta priėmimo kamera, grotų kanalas, paskirstymo kameros, dvi aeruojamos apskritiminės tėkmės smėliagaudės, smėlio sausinimo aikštelė, fekalijų išpylimo aikštelė. Biologiniam valymui įrengtos dvi technologinės linijos. Pastatyti du radialiniai antriniai sodintuvai. Šalia aeracinio bloko įrengtos techninės patalpos, aktyvaus dumblo siurblinė, orapūtinė, pastatytas dumblo nusausinimo cechas, administracinis pastatas su pagalbinėm patalpom. Įrengti aikštelės technologiniai tinklai. Valymo įrenginiuose sumontuota pažangi, šiuolaikinė technologinė įranga, pagaminta užsienyje: FLYGT (Švedija) maišyklės ir siurbliai; NOPOL (Suomija) aeracinė sistema; AERZEN (Vokietija) orapūtės; POMILTEK (Suomija) fekalijų priėmimo mazgas; MULEBY (Danija) antrinių sodintuvų technologinė įranga) bei Lietuvoje (AB "EKRA" sodintuvų grandikliai su tiltais ir kt.).Įdiegta kompiuterizuota centrinė valymo proceso valdymo sistema. Nuotėkų valymo įrenginių centrinė valdymo sistema automatiškai registruoja ir nustato šiuos parametrus: temperatūrą, pH, valomų nuotėkų kiekį, deguonies kiekį aerobinėje talpykloje, cirkuliacinio dumblo kiekį, perteklinio dumblo kiekį, temperatūrą lauke, dumblo lygį tarpinėje patalpoje, nuotėkų fekalijų lygį išpylimo talpykloje. Nuotėkų lygį siurblinėje. Taip pat numatyta galimybė pateikti ir kitus parametrus.